Поверителност

Поверителност

Конфиденциалността на клиентите ни е гарантирана.
Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица под каквато и да била форма.
Фирмата ни изисква единствено данни, които са нужни за да предложим и подсигурим желана от Вас услуга.

Данни, които използваме:
- Данни за идентификация: трите имена, постоянен адрес;
- Други данни: електронна поща;
- Лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер;

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на продажбата на стоки , за тяхното заплащане, както и с цел да изпълним наши нормативни изисквания, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели.

 Как защитаваме Вашите лични данни:

За осигуряване на адекватна защита на Вашите лични данни ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.